wensdenken

Wensdenken

Er zijn grenzen

Denken dat mantelzorgers nog meer zorgtaken op zich kunnen nemen is politiek wensdenken. Dat doel kent zijn grenzen. Want meer zelfredzaamheid en inzet van mantelzorgers mag de overheid niet verwachten. Dat schrijft Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Ik verwijs u naar een artikel hierover op de website van Zorgvisie

Wijs worden van vragen

Middels vraag en antwoord geeft deze website informatie en inzicht over hetgeen mantelzorgers bezig houdt. Hier kies je een vraag en lees je het antwoord.

Wat vindt een mantelzorger lastig? Is het antwoord herkenbaar voor u? Wat kan een mantelzorgmakelaar voor u betekenen? Wat leveren zijn diensten op?

 

Auteur: Albert Jan Fokkens