Voor werkgevers

Steeds meer werknemers hebben naast het werk mantelzorgtaken. Dit vraagt extra inspanning van de werknemer. Regeldruk en verzorging nemen veel tijd in beslag.

Uw werknemers raken mogelijk overbelast, vooral als het langer duurt. Het risico op verzuim neemt toe.

Als mantelzorgmakelaar geef ik uw werknemer inzicht in de situatie, informeer, wijs de weg en neem regeltaken over.

Wilt u bijdragen in professionele ondersteuning van de mantelzorger binnen uw bedrijf? U kunt uw werknemer op onze diensten wijzen of zelfs een geldelijke bijdrage leveren indien de zorgverzekeraar van de mantelzorger ontoereikend is.

Wat levert het u op?

Minder (toekomstig) verzuim en meer welzijn voor uw werkgever. Goed voor uw werknemer en van en voor uw bedrijf.

Neem vrijblijvend contact op om een afspraak te maken voor een (telefonisch) kennismakingsgesprek.