Vraag en antwoord

Het woord mantel in combinatie met zorg is bedacht in 1972 door professor dr. Johannes Hattinga-Verschure (1914-2006). Hij was arts én scheikundige en omschreef mantelzorg in die tijd als zorg die je in een kleine groep aan elkaar verleent. Zorg op basis van vanzelfsprekendheid en bereidheid tot wederkerigheid zoals in b.v. een gezinssituatie.

Mantelzorg noemt hij dat. Zorg die de mensen verwarmt en beschut omdat ze elkaar als een mantel ermee omgeven.

Ja, mantelzorg geven is betekenisvol.

De relatie met degene waar u voor zorgt geeft verdieping. Dankbaarheid is vaak uw deel. Uw kwetsbare naaste(n) ondersteunen geeft voldoening en waarde aan uw leven. Een goed gevoel, ook later als u erop terugkijkt.

Bij langere duur en te grote betrokkenheid bestaat het risico dat u het niet meer volhoudt.  En dat is een stap te ver. Tijdig hulp vragen is van belang. Dat is beter voor u en ook voor uw naaste(n).

 • #meerrust
 • #meerruimte
 • #dezinnenverzetten
 • #meer tijdvoorjezelf
 • #mantelzorgenmetgoedgevoel

De emotionele band met de zorgvrager en de sluipenderwijs steeds grotere betrokkenheid bij de hulp die als mantelzorger wordt gegeven, kan een probleem worden.

Uzelf (volledig) wegcijferen, dat vermindert de levenskwaliteit. Vooral als deze hulp langduriger nodig is. Het kan leiden tot nare gevoelens, stress en overspannenheid. Mogelijk gaat u zichzelf eenzaam voelen.

Om dit te voorkomen of te beperken is hulp vragen van belang.

Anderzijds is mantelzorg geven ook betekenisvol. Het geeft waarde aan uw leven en voldoening. Maar bij te grote betrokkenheid raakt de balans zoek.

 • #meerrust
 • #meerruimte
 • #dezinnenverzetten
 • #meer tijdvoorjezelf
 • #mantelzorgenmetgoedgevoel

Ik sprak onlangs een mantelzorger. Enkele uitspraken van hem deel ik hier.

Ik zie door de bomen het bos niet meer. Contacten leggen met wie? En wie doet wat precies? Krijg ik wel onafhankelijk advies of praat iedereen voor eigen parochie”.

” Ik weet niet waar te beginnen. Een oerwoud aan wetten, regels en experimenten en instellingen, zo zie ik het. Uitzonderingen op regels en steeds weer aanpassingen.

“Ik word van het kastje naar de muur gestuurd. Bellen, schrijven, alles kost tijd. Zo wordt zorg geven aan mijn naaste moeilijker. Het zuigt me leeg”

Heeft u die ervaring ook? Ik help u graag op weg

 • Er zijn twaalf wachtenden voor u
 • We bellen u graag terug
 • Daarvoor bent u bij ons niet op het juiste adres! Ik verwijs u naar ….
 • Bureaucratisch zorgterrein? Ja!
 • Blablablabla

Als mantelzorgmakelaar geef ik inzicht, informeer en wijs de weg in de bureaucratische zorgwereld. En regeltaken neem ik over, als u wilt.

Contacten leggen, telefonisch, via mail of op schrift, (digitaal) formulieren invullen, afspraken maken, gesprekken met u voorbereiden en begeleiding tijdens gesprekken.

Meer weten over de werkwijze van mantelzorgmakelaar? Kijk dan hier.

Met mijn hulp wordt u ontzorgd. Samen in gesprek en mogelijke oplossingen op één rij geeft meer inzicht. En het bespaart u tijd en energie als u regeltaken overdraagt.

U krijgt meer ruimte om aandacht te geven aan de zorg voor uw naaste, het gezin, uw werk en persoonlijke activiteiten. U bent beter op de hoogte van belangrijke regelingen en de organisatie van de zorg voor uw naaste.

 • #tijdbesparing
 • # energiebesparing
 • #ruimtevoorwatanders
 • #meerkennis

Zorgverzekeraars

De mantelzorgmakelaar wordt betaald door de opdrachtgever. Voor mijn diensten komt u vaak in aanmerking voor een aanzienlijke vergoeding van uw zorgverzekeraar als u een aanvullende zorgverzekering heeft.

Circa 85% van de Nederlanders zijn aanvullend verzekerd.

Zie op deze pagina de  vergoedingslijst van zorgverzekeraars. U weet het pas 100% zeker als u met uw zorgverzekeraar hierover in contact treedt.

Werkgevers

Diverse werkgevers schakelen een mantelzorgmakelaar in om hun personeel te ontlasten bij mantelzorgtaken. Informeer bij uw werkgever of ze budget hiervoor beschikbaar hebben.

Kosten

Indien u geen of te weinig vergoeding krijgt voor de ondersteuning van een mantelzorgmakelaar dan maak ik graag een prijsafspraak met u.

Een aantal ziet u hier:

 1. Uw gemeente
 2. Zorgverzekeraar
 3. Centraal Administratie Kantoor (CAK)
 4. Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) *
 5. Zorgkantoor
 6. Zorginstellingen/verpleeghuizen/thuiszorg
 7. UWV (uitkering en mantelzorg)
 8. SVB (Sociale Verzekeringsbank)
 9. Werkgever (verlofregelingen)
 10. Welzijnorganisaties/sociale buurtteams
 11. Belangenverenigingen/lotgenotencontact
 12.  Andere ondersteuners en adviseurs

* Bij het CIZ bijvoorbeeld wordt een indicatie aangevraagd voor zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). Zij beoordelen of  de zorgvrager daarvoor in aanmerking komt.

Als mantelzorgmakelaar kan ik u de weg wijzen en regeltaken overnemen. Contacten leggen, telefonisch of op schrift, (digitaal) formulieren invullen, afspraken maken, gesprekken met u voorbereiden en begeleiding tijdens gesprekken.

De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zij zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Denk aan maatwerkvoorzieningen zoals:

 • individuele begeleiding
 • huishoudelijke hulp
 • dagbesteding op maat
 • respijtzorg
 • ondersteuning van mantelzorgers
 • aanpassingen in de woning
 • scootmobiel
 • rolstoel

Hiervoor dient een indicatie te worden aangevraagd bij de Gemeente waar de zorgvrager woont.

Uw zorgverzekeraar voert de Zorgverzekeringswet uit. Verzekerd is huisarts, ziekenhuis, apotheek en veel meer.

Verpleging en verzorging aan huis vallen ook onder de zorgverzekering. Verzorging aan huis is bijvoorbeeld het helpen met aankleden, eten en wassen.

Hiervoor dient een indicatie te worden aangevraagd bij de Zorgverzekeraar.

De Wet langdurige zorg regelt langdurige, intensieve zorg. Het is bedoeld voor jongeren, volwassenen en ouderen met een beperking of psychische stoornis die langdurig zorg nodig hebben. Indien u voortdurend (intensieve zorg) nodig heeft van iemand vlakbij.

Het gaat om een 24-uurszorg in een instelling of (intensieve) zorg, indien verantwoord, thuis.

Hiervoor dient een indicatie te worden aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Jeugdwet

De gemeente is verantwoordelijk voor bijna alle vormen van jeugdhulp. Hun taken zijn vastgelegd in de Jeugdwet. Deze wet regelt de verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en jongeren tot 18 jaar (jeugdigen) en hun ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen.

Het aanvragen van ondersteuning op basis van de Jeugdwet gaat via de gemeente.

Heeft u een vraag waar u een antwoord bij zoekt of wilt u misschien een telefonisch contact of een afspraak plannen?

U kunt daarvoor gebruik maken van ons contactformulier.