Welvarende Welzijn

Van Welvaart naar welvarende Welzijn

Overheidsbijdragen schieten tekort

Het is moeilijk voor gemeenten om de begroting van 2020 sluitend te krijgen. Financiële bijdragen van de overheid voor het sociaal domein schieten te kort. Het ingezette beleid van de overheid vanaf 2015 is zo niet waar te maken.

De gemeenten  hebben vanaf 2015 meer verantwoordelijkheid  gekregen om de kwetsbare inwoners te ondersteunen en te begeleiden. Een klus om te klaren met gelijktijdig een forse bezuinigingsslag.

Een hele uitdaging oftewel een probleem nu. Het is maar hoe je het zegt.

Efficiënte zorg en ondersteuning

Onderzoek en aanpassingen om efficiënter zorg en ondersteuning te organiseren is de uitdaging. Kostenbesparing daardoor juich ik toe. Maar gemeenten voelen zich ook gedwongen om andere stappen te ondernemen.

Noodsprongen:

Gemeente Assen:  Het college legde de raad scenario’s voor welke consequenties hebben voor andere beleidsterreinen. Op meedoen-beleid, minder subsidies maar ook een verhoging van de onroerende zaakbelasting (OZB) voor de Asser burger en een zeer forse verhoging van de toeristenbelasting.

Gemeente Midden-Groningen: Het college legt de raad  een 20-tal bezuinigingsvoorstellen voor om o.a. de drempel te verhogen bij jeugdzorg. En scherper kijken of gevraagde hulp echt nodig is vanuit de WMO. Gaven ze dan meer hulp dan nodig was? Het mantelzorgcompliment versoberen en snijden in FTE sociale teams.

Huishoudelijke hulp niet meer als maatwerkvoorziening indiceren maar zien als voorliggende voorziening. Dat is zelfs in tegenstrijd met het ingezette overheidsbeleid.

Om zo de begroting sluitend te krijgen is niet fijn. De gemeente Zwijndrecht weigert zelfs om de begroting sluitend te krijgen.  Zij willen niet dat de inwoners de dupe worden.

En uw Gemeente, wat doen zij?

Overheid en de vele miljarden

Het nieuws van de afgelopen maand was dat de overheid de staatsschuld fors wil verhogen voor extra investeringen om de Nederlandse economie toekomstbestendig te maken. Het kabinet overweegt tientallen miljarden euro’s extra te lenen. Dat lenen kan zelfs gratis. Het juiste moment om te lenen wordt gezegd.

Advies aan de overheid

Als het nu het moment is om te lenen, besteedt dan enkele van deze miljarden om de kas van de Gemeenten eenmalig fors te spekken. Om zo binnen redelijke grenzen ruimhartig zorgvragers en mantelzorgers  de komende jaren te blijven ondersteunen. Zo heeft de gemeente voldoende tijd  om efficiënter zorg en ondersteuning te regelen met lagere kosten.

Enkele andere artikelen op deze website:

Auteur: Albert Jan Fokkens