Een mantelzorger

Hulp aan je naaste

Een mantelzorger geeft langdurige zorg aan een hulpbehoevende naaste. Dat kan een familielid zijn, een vriend, kennis of de buren. Jong of oud, hulpbehoevend, lichamelijk of geestelijk beperkt of chronisch ziek.

Mantelzorg overkomt je

Je kiest er niet voor om mantelzorger te zijn. Het overkomt je omdat je een emotionele band hebt met de naaste die op dat moment langer zorg nodig heeft. Vanuit liefde en een verantwoordelijkheid die je voelt doe je het gewoon. Je kunt je er niet zomaar aan onttrekken.

Inzicht geeft uitzicht

Een mantelzorgmakelaar kan je inzicht geven in de situatie, je ondersteunen, de weg wijzen en persoonlijke regeltaken overnemen.