Voor zorgprofessionals

Vanuit uw rol als huisarts, praktijkondersteuner, thuiszorgmedewerker of therapeut begrijpt u hoe belangrijk de rol van een mantelzorger is voor de ondersteuning van uw patiënt of cliënt.

Eén op de vijf patiënten van een huisarts is mantelzorger, daarnaast hebben veel patiënten één of meerdere mantelzorgers.  

U merkt op hoe belastend deze zorg op termijn kan worden voor de mantelzorger. Regeldruk en verzorging nemen veel tijd in beslag. De mantelzorger raakt mogelijk overbelast, vooral als het langer duurt.  Voor zowel de mantelzorger als de zorgvrager heeft dit nadelige gevolgen.

U zoekt mogelijkheden om de mantelzorger meer te ontlasten.

Als mantelzorgmakelaar geef ik de mantelzorger inzicht in de situatie, informeer, wijs de weg en neem, indien gewenst, regeltaken over.

Neem vrijblijvend  contact op om een afspraak te maken voor een (telefonisch) kennismakingsgesprek.