Wat doet een
mantelzorgmakelaar

Financiën, zorg en keuzes

Als mantelzorger doet u veel voor uw naaste en sluipenderwijs steeds meer. Mogelijk teveel om het vol te houden. U dient keuzes te maken en weten wat de financiële consequenties zijn.

Welke zorgondersteuning is er in de omgeving voor de zorgvrager en welke past het best in uw situatie. Maatwerk daar gaat het om. Wat wilt u zelf blijven doen en welke ondersteuning van anderen voor uw naaste is gewenst en realiseerbaar?

Inzicht, informatie en regeltaken

Als professionele onafhankelijke mantelzorgmakelaar helpt Corien Dijkstra de mantelzorger bij vragen over zorg, financiën, wonen, welzijn, werk, wet, regelgeving en verzekeringen. Ik ondersteun de mantelzorger in de situatie waarin hij/zij verkeert. Mijn doel is inzicht geven, informatie overdragen en regeltaken uitvoeren.

In overleg brengen we knelpunten in kaart. Mogelijke oplossingen worden voorgelegd. We maken een overzicht van alle taken van de mantelzorger. Tijdelijke regeltaken neem ik over als u dat wenst. Hierover maken we afspraken. De regie blijft bij de mantelzorger. Zo wordt u minder belast en heeft u meer rust en vrijheid. En u helpt de zorgvrager (uw naaste) met hetgeen u liever doet. Goed voor u en voor de zorgvrager.

Voorbeelden van regeltaken

Ik ken mogelijkheden binnen mijn werkgebied en leer ze steeds beter kennen. Is thuis blijven wonen voor de zorgvrager mogelijk met zorg in natura of is een persoonsgebonden budget een goede optie? Wat is mogelijk als de zorgvrager 24-uurs zorg nodig heeft?

Ik neem het graag met u door!  Hier ziet u voorbeelden van regeltaken die ik kan overnemen.

Werkwijze en meer

De mantelzorgmakelaar