Voorbeelden van regeltaken

Is thuisblijven voor de zorgvrager mogelijk? Welke zorgorganisatie is passend? Is opname gewenst en mogelijk? Wat zijn de kosten? Een time-out voor de mantelzorger, wat is mogelijk?

Voorbeelden van mogelijke regeltaken:

 1. Zoeken naar, begeleiden bij, bemiddelen en regelen van de juiste hulp en zorg voor de zorgvrager en mantelzorger.
 2. Informeren en helpen bij financiële regelingen. Inzicht geven in eigen bijdrages
 3. Aanvragen van een indicatie voor ondersteuning van de Gemeente, de zorgverzekeraar of CIZ
 4. Persoonlijk plan opstellen voor WMO-ondersteuning door de Gemeente
 5. Begeleiden bij gesprekken met de Gemeente en andere instanties en instellingen
 6. Bezwaar indienen of een nieuwe oplossing zoeken indien een aanvraag voor ondersteunen wordt afgewezen.
 7. Voorbereiden van gesprekken met diverse instanties
 8. Invullen van formulieren en opstellen van brieven naar instanties
 9. Telefonisch contacten of mailen met instanties en afspraken maken
 10. Voor- en nadelen bespreken over PGB of Zorg in natura en vervolgens in gang zetten
 11. Zorg regelen vanuit PersoonsGebondenBudget
 12. Regelen van vervangende mantelzorg (een time-out voor de mantelzorgers)
 13. Opstellen van klachtenbrieven of bezwaarschriften of de weg wijzen naar specialisten
 14. Begeleiden bij gesprekken met bezwaarcommissies
 15. In kaart brengen van vrijwilligers en mensen in uw netwerk (familie, vrienden, buren) voor ondersteuning
 16. Afstemmen met werkgever over het combineren van werk en mantelzorgtaken van de mantelzorger
 17. Inventariseren van instellingen en organisaties en belangenverenigingen die de hulpvraag of het probleem kunnen oplossen.
 18. In contact brengen met lotgenotencontactverenigingen, vrijwilligersorganisaties en mantelzorgsteunpunten.
 19. Doorverwijzen naar andere ondersteuners, gespecialiseerde dienstverleners, zorg- en hulpverleners

Dit zijn een aantal voorbeelden zodat u een indruk krijgt van hetgeen een mantelzorgmakelaar voor u kan betekenen.

Als mantelzorgmakelaar help ik u graag bij het maken van keuzes. Uw vragen en vervolgens uw wensen betreffende zorg, financiën, wonen, werken, welzijn breng ik in kaart. U krijgt inzicht in mogelijke problemen en vervolgens oplossingen op een rij. Regeltaken neem ik over als u dat wenst. De regie blijft bij u.