huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp WMO Assen

Huishoudelijke hulp

Het was donderdagavond 8-2-2019  jl. een interessante consulterende vergadering in het gemeentehuis van Assen. Het ging o.a. over de aanpassing verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Deze vergadering nodigt me uit tot dit schrijven.

De gehele vergadering kunt u hier terugkijken .

“Blijven plakken in de WMO”

Wethouder Harmke Vlieg zei dat door de nieuwe  maatregelen vanuit de overheid het gevolg is dat mensen blijven plakken in de WMO. Daarmee bedoelt ze dat mensen liever voorzieningen blijven ontvangen vanuit de WMO dan uit de WLZ. In de WLZ is namelijk een bijdrage van de kwetsbare burger afhankelijk van inkomen en vermogen en in de WMO is dat niet zo. De overgang naar de WLZ wordt moeilijker door de maatregelen. De gemeente maakt daardoor hogere kosten.

Over welke maatregelen heeft ze het?  

  • Vanaf 1-1-2019 is de eigen bijdrage van gemaakte kosten inkomensonafhankelijk. Een vast tarief van  € 17,50 per vier weken voor alle maatwerkvoorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke voorzieningen (WMO).
  • Vanaf 1-1-2020 (naar verwachting) vallen algemene voorzieningen zoals huishoudelijke hulp onder de maatwerkvoorziening.

Ik begrijp de wethouder wel met deze opmerking vanwege de hogere kosten voor de gemeente hierdoor. Maar we kunnen ook uitgaan van de drempel die je zo weghaalt voor de burger die om ondersteuning vraagt als het moeilijk wordt. Dat beleid heeft wel financiële consequenties voor de rijksoverheid.

Het beleid van de rijksoverheid

De drempel weghalen om via de WMO inkomensonafhankelijk ondersteuning te geven aan alle kwetsbare Assenaren. Is dat de bedoeling van de overheid? Jazeker en bewust.  Om zo te zorgen dat deelname aan de samenleving en zelfredzaamheid mogelijk blijft in de eigen omgeving.

Thuis wonen, dat draagt bij aan het welzijn van de mens. Zolang als mogelijk blijven wonen in de vertrouwde omgeving. Wie wil dan nou niet?

Eerlijk loon

En doordat de Gemeente de tarieven voor de huishoudelijk hulp heeft verhoogd bij de gecontracteerde zorgaanbieders is het effect dat huishoudelijk hulpen een reëel inkomen krijgen en rechten behouden zoals recht op uitkering bij ziekte, werkloosheid, vakantiegeld en vrije dagen. Zoals het hoort. Dat is belangrijk en daardoor wordt het aantrekkelijk om zo’n beroep uit te oefenen. Zo krijg je meer ‘handjes” in huis, waar ze nodig zijn en dat voor een eerlijk loon.

Ons kapitaal, de zorgers in Nederland, de mantelzorger

En, waar ik, vanuit mijn professie als mantelzorgmakelaar, me sterk voor maak is de mantelzorger. De mantelzorger die vanuit liefde, verantwoordelijkheid en vanzelfsprekendheid ondersteuning geeft aan de hulpbehoeftige naaste. De mantelzorger wordt zo ontlast met een deel van de ondersteuning richting zorgvrager.

Een stapje verder zelfs

Ik zou nog een stapje verder willen gaan en, indien nodig, huishoudelijke hulp beschikbaar willen stellen vanuit de WMO bij een overbelaste mantelzorger thuis. Want ook zij hebben ondersteuning nodig. Die behoefte is er bij mantelzorgers. Dat bleek uit de resultaten van een enquête afgelopen jaar richting 1500 geregistreerd mantelzorgers bij de Gemeente Assen.

Kosten over de gehele breedte van zorg

Welzijn kost geld. De vraag is of deze maatregelingen over de gehele breedte van de zorg, vanuit de WLZ, ZvW, WMO  in het geheel, veel geld kost. Dat weet ik niet, misschien moet dat onderzocht worden, als dat kan. Mogelijk levert het wel geld op en extra arbeidsplaatsen.

Maar vast staat dat als er minder mensen de WLZ in stromen er meer ruimte en geld beschikbaar is om goede zorg met aandacht te geven aan de mensen die niet anders meer kunnen dan instromen in de WLZ.

De WLZ (Wet langdurige Zorg) is het allerlaatste station  in je leven waar 24 uurs zorg nodig is en je gezondheid definitief niet meer verbetert.

Oproep aan de rijksoverheid

Het beleid van de overheid heeft uiteraard consequenties. De overheid dient de aanzuigende werking van dit beleid en daardoor de extra kosten te compenseren aan de gemeenten. En de overgang van WMO naar WLZ wordt hierdoor mogelijk ook uitgesteld. Dat kost de gemeente extra geld. Over compensatie van deze extra kosten moet de overheid niet moeilijk doen. Het is een gevolg van hun beleid. Anders krijgen we een verschraling van de huishoudelijke ondersteuning en dat is nu juist niet de bedoeling.

 

Auteur: Albert Jan Fokkens