Corien Dijkstra gaat door

M.i.v. van 1 februari 2021 is Corien Dijkstra onder de bedrijfsnaam Mantelzorgmakelaar Drenthe gestart als mantelzorgmakelaar. Albert Jan Fokkens heeft dit bedrijf onder deze naam in 2018 inhoud gegeven. Inmiddels heeft hij dit overgedragen aan mij, waarvoor dank. Wie ik ben en waarom ik dit nu doe, leest u hier. De nieuwsberichten ouder dan 2-2021 van Albert Jan kun u nog steeds hier lezen.

Auteur: Corien Dijkstra

de meeste mensen deugen

De meeste mensen deugen in de zorg

Momenten in en rondom de zorg.

Ik denk aan de momenten de afgelopen periode in en rondom de zorg vanuit mijn beroep en vrijwilligerswerk. De meeste mensen in de zorg deugen. Ik heb gezien, gehoord, gevoeld en ervaren hoe mantelzorgers, vrijwilligers en professionals in de zorg zich inzetten voor de ondersteuning van de medemens. We zijn goed op weg met elkaar.

Inspiratiebron.

“De meeste mensen deugen”. Niet alleen in de zorg. Dit is ook de titel van het boek van Rutger Bregman. Zijn artikel op decorrespondent.nl heb ik met interesse gelezen. De inhoud hiervan heeft me ertoe verleid om zijn boek aan te schaffen. Leesvoer ter afsluiting van het jaar 2019 en wat dient als inspiratiebron voor de komende jaren.

 

Het mooie is nu juist dat we in een wereld leven waar het goede ook goed voelt.

“Rutger Bregman”

Een ander mensbeeld en de toekomst

Het boek gaat over een ander mensbeeld. Cynici en zwartkijkers kunnen inpakken, lees ik op bol.com. In dit artikel geeft Rutger Bregman tien leefregels met een uitgebreide toelichting waar hij zich aan probeert te houden.

Tien leefregels

  1. Bij twijfel, ga uit van het goede
  2. Denk in win-winscenario s
  3. Verbeter de wereld, stel een vraag
  4. Temper je empathie, train je compassie
  5. Probeer de ander te begrijpen, ook als je geen begrip hebt
  6. Heb je naaste lief, gelijk ook anderen hun naasten liefhebben
  7. Vermijd het nieuws
  8. Sla geen nazi (of: steek een hand uit naar je grootste vijand)
  9. Kom uit de kast, schaam je niet voor het goede
  10. Wees realistisch

Verdieping

Wil je meer achtergronden en verdieping waaraan deze leefregels ten grondslag liggen? Dan is het boek een aanrader. Het is een boek met een positieve andere kijk op het mensbeeld met recente inzichten uit de psychologie, de economie, de biologie, de archeologie en de( militaire) geschiedenis.

Leefregel 11

Ik heb het boek inmiddels gelezen. Inspirerend deze nieuwe kijk. Het geeft een goed gevoel over de mensheid en hoe je zelf in het leven kunt staan. Maar nu even praktisch gezien. Bregman zegt dat hij zich aan de leefregels proberen te houden. Proberen is wel een beetje halfbakken en vrijblijvend. Begrijpelijk want zo gemakkelijk is het ook niet. Want als de meeste mensen deugen, houdt dat in dat er mensen zijn die (nog) niet deugen. En deze mensen kom je ook tegen en wie dat zijn dat weet je niet. Om die reden huldig is een aanvullende leefregel 11 en die luidt:

Geef , maar zorg dat je niet gebruikt wordt

Heb lief, maar zorg dat je hart niet breekt

Vertrouw, maar wees niet naïef

Luister, maar verlies je stem niet

 

En zo wordt het proberen nog meer doen 🙂 Fijne (lees)dagen toegewenst.

Auteur: Albert Jan Fokkens

Welvarende Welzijn

Van Welvaart naar welvarende Welzijn

Overheidsbijdragen schieten tekort

Het is moeilijk voor gemeenten om de begroting van 2020 sluitend te krijgen. Financiële bijdragen van de overheid voor het sociaal domein schieten te kort. Het ingezette beleid van de overheid vanaf 2015 is zo niet waar te maken.

De gemeenten  hebben vanaf 2015 meer verantwoordelijkheid  gekregen om de kwetsbare inwoners te ondersteunen en te begeleiden. Een klus om te klaren met gelijktijdig een forse bezuinigingsslag.

Een hele uitdaging oftewel een probleem nu. Het is maar hoe je het zegt.

Efficiënte zorg en ondersteuning

Onderzoek en aanpassingen om efficiënter zorg en ondersteuning te organiseren is de uitdaging. Kostenbesparing daardoor juich ik toe. Maar gemeenten voelen zich ook gedwongen om andere stappen te ondernemen.

Noodsprongen:

Gemeente Assen:  Het college legde de raad scenario’s voor welke consequenties hebben voor andere beleidsterreinen. Op meedoen-beleid, minder subsidies maar ook een verhoging van de onroerende zaakbelasting (OZB) voor de Asser burger en een zeer forse verhoging van de toeristenbelasting.

Gemeente Midden-Groningen: Het college legt de raad  een 20-tal bezuinigingsvoorstellen voor om o.a. de drempel te verhogen bij jeugdzorg. En scherper kijken of gevraagde hulp echt nodig is vanuit de WMO. Gaven ze dan meer hulp dan nodig was? Het mantelzorgcompliment versoberen en snijden in FTE sociale teams.

Huishoudelijke hulp niet meer als maatwerkvoorziening indiceren maar zien als voorliggende voorziening. Dat is zelfs in tegenstrijd met het ingezette overheidsbeleid.

Om zo de begroting sluitend te krijgen is niet fijn. De gemeente Zwijndrecht weigert zelfs om de begroting sluitend te krijgen.  Zij willen niet dat de inwoners de dupe worden.

En uw Gemeente, wat doen zij?

Overheid en de vele miljarden

Het nieuws van de afgelopen maand was dat de overheid de staatsschuld fors wil verhogen voor extra investeringen om de Nederlandse economie toekomstbestendig te maken. Het kabinet overweegt tientallen miljarden euro’s extra te lenen. Dat lenen kan zelfs gratis. Het juiste moment om te lenen wordt gezegd.

Advies aan de overheid

Als het nu het moment is om te lenen, besteedt dan enkele van deze miljarden om de kas van de Gemeenten eenmalig fors te spekken. Om zo binnen redelijke grenzen ruimhartig zorgvragers en mantelzorgers  de komende jaren te blijven ondersteunen. Zo heeft de gemeente voldoende tijd  om efficiënter zorg en ondersteuning te regelen met lagere kosten.

Enkele andere artikelen op deze website:

Auteur: Albert Jan Fokkens

 

huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp WMO Assen

Huishoudelijke hulp

Het was donderdagavond 8-2-2019  jl. een interessante consulterende vergadering in het gemeentehuis van Assen. Het ging o.a. over de aanpassing verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp. Deze vergadering nodigt me uit tot dit schrijven.

De gehele vergadering kunt u hier terugkijken .

“Blijven plakken in de WMO”

Wethouder Harmke Vlieg zei dat door de nieuwe  maatregelen vanuit de overheid het gevolg is dat mensen blijven plakken in de WMO. Daarmee bedoelt ze dat mensen liever voorzieningen blijven ontvangen vanuit de WMO dan uit de WLZ. In de WLZ is namelijk een bijdrage van de kwetsbare burger afhankelijk van inkomen en vermogen en in de WMO is dat niet zo. De overgang naar de WLZ wordt moeilijker door de maatregelen. De gemeente maakt daardoor hogere kosten.

Over welke maatregelen heeft ze het?  

 • Vanaf 1-1-2019 is de eigen bijdrage van gemaakte kosten inkomensonafhankelijk. Een vast tarief van  € 17,50 per vier weken voor alle maatwerkvoorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke voorzieningen (WMO).
 • Vanaf 1-1-2020 (naar verwachting) vallen algemene voorzieningen zoals huishoudelijke hulp onder de maatwerkvoorziening.

Ik begrijp de wethouder wel met deze opmerking vanwege de hogere kosten voor de gemeente hierdoor. Maar we kunnen ook uitgaan van de drempel die je zo weghaalt voor de burger die om ondersteuning vraagt als het moeilijk wordt. Dat beleid heeft wel financiële consequenties voor de rijksoverheid.

Het beleid van de rijksoverheid

De drempel weghalen om via de WMO inkomensonafhankelijk ondersteuning te geven aan alle kwetsbare Assenaren. Is dat de bedoeling van de overheid? Jazeker en bewust.  Om zo te zorgen dat deelname aan de samenleving en zelfredzaamheid mogelijk blijft in de eigen omgeving.

Thuis wonen, dat draagt bij aan het welzijn van de mens. Zolang als mogelijk blijven wonen in de vertrouwde omgeving. Wie wil dan nou niet?

Eerlijk loon

En doordat de Gemeente de tarieven voor de huishoudelijk hulp heeft verhoogd bij de gecontracteerde zorgaanbieders is het effect dat huishoudelijk hulpen een reëel inkomen krijgen en rechten behouden zoals recht op uitkering bij ziekte, werkloosheid, vakantiegeld en vrije dagen. Zoals het hoort. Dat is belangrijk en daardoor wordt het aantrekkelijk om zo’n beroep uit te oefenen. Zo krijg je meer ‘handjes” in huis, waar ze nodig zijn en dat voor een eerlijk loon.

Ons kapitaal, de zorgers in Nederland, de mantelzorger

En, waar ik, vanuit mijn professie als mantelzorgmakelaar, me sterk voor maak is de mantelzorger. De mantelzorger die vanuit liefde, verantwoordelijkheid en vanzelfsprekendheid ondersteuning geeft aan de hulpbehoeftige naaste. De mantelzorger wordt zo ontlast met een deel van de ondersteuning richting zorgvrager.

Een stapje verder zelfs

Ik zou nog een stapje verder willen gaan en, indien nodig, huishoudelijke hulp beschikbaar willen stellen vanuit de WMO bij een overbelaste mantelzorger thuis. Want ook zij hebben ondersteuning nodig. Die behoefte is er bij mantelzorgers. Dat bleek uit de resultaten van een enquête afgelopen jaar richting 1500 geregistreerd mantelzorgers bij de Gemeente Assen.

Kosten over de gehele breedte van zorg

Welzijn kost geld. De vraag is of deze maatregelingen over de gehele breedte van de zorg, vanuit de WLZ, ZvW, WMO  in het geheel, veel geld kost. Dat weet ik niet, misschien moet dat onderzocht worden, als dat kan. Mogelijk levert het wel geld op en extra arbeidsplaatsen.

Maar vast staat dat als er minder mensen de WLZ in stromen er meer ruimte en geld beschikbaar is om goede zorg met aandacht te geven aan de mensen die niet anders meer kunnen dan instromen in de WLZ.

De WLZ (Wet langdurige Zorg) is het allerlaatste station  in je leven waar 24 uurs zorg nodig is en je gezondheid definitief niet meer verbetert.

Oproep aan de rijksoverheid

Het beleid van de overheid heeft uiteraard consequenties. De overheid dient de aanzuigende werking van dit beleid en daardoor de extra kosten te compenseren aan de gemeenten. En de overgang van WMO naar WLZ wordt hierdoor mogelijk ook uitgesteld. Dat kost de gemeente extra geld. Over compensatie van deze extra kosten moet de overheid niet moeilijk doen. Het is een gevolg van hun beleid. Anders krijgen we een verschraling van de huishoudelijke ondersteuning en dat is nu juist niet de bedoeling.

 

Auteur: Albert Jan Fokkens

medicijnen

Liefde, gevoel of verstand!

Verplaats je eens in een mantelzorger

De kans is groot dat je mantelzorger wordt of al bent. Op zijn minst dat je in je omgeving iemand kent. Wat staat de mantelzorger te doen? Welke keuzes zijn er. Het gevoel en verstand hoe verhoudt zich dat!

De juiste pil voor een mantelzorger. Welke kies jij, welke heeft je voorkeur. Na je keuze lees je meer over de werking van de pil.

Eén op de drie Nederlanders van 16 jaar en ouder gaf mantelzorg, 750.000 mantelzorgers daarvan zowel langdurig (meer dan 3 maanden) als intensief (meer dan 8 uur per week) hulp. En 380.000 mantelzorgers in Nederland voelden zich zwaar belast. Van alle werknemers  combineerde 1 op de 6 betaald werk met mantelzorg.

Bron: nieuwsartikel Mezzo, cijfers van 2016

 

Auteur: Albert Jan Fokkens

Geld

Geld is belangrijk

Geld is belangrijk

Als je genoeg hebt, kun je doen en laten wat je wilt. Het geeft vrijheid, ruimte en onafhankelijkheid. Heb je teveel dan kun je een doel ondersteunen waarbij je de wereld een stukje beter maakt. En heb je te weinig dan heb je beperkingen. Zo is het toch, laten we er geen doekjes om winden.

Waar het om draait

Waar het om draait is natuurlijk een gelukkig leven in goede gezondheid. Genieten en in liefdevolle verbinding leven met je naasten in een veilige omgeving. Dat heet welzijn. En als je dat ervaart, is geld niet belangrijk.

Als het niet meezit

Er zijn andere momenten in je leven. Als het niet gaat zoals je wilt, bij ziekte en tegenslag. Dan is geld heel handig. Geld niet als doel maar beschikbaar als middel. Een middel om het jezelf gemakkelijker te maken en om langer onafhankelijk te blijven.

De overheid en/of zorgverzekeraar geeft (deels) ondersteuning en betaalt mee voor zorg aan de kwetsbare mens.  En om actief te blijven in de samenleving. Zij dragen bij aan welzijn.  Maar er wordt ook een  beroep gedaan op het inkomen, het pensioen en/of het vermogen van de zorgvrager. Bij meer draagkracht is de bijdrage hoger.

Met verstand omgaan met wat je hebt, is mijn tip. Welke kosten, eigen risico’s en eigen bijdragen mag je verwachten als het tegen zit? Welke mogelijkheden zijn er? Als je daarover meer weet, kun je beter keuzes maken.

Mantelzorgmakelaar Drenthe

Met een mantelzorgmakelaar kun je op gebied van financiën, zorg, welzijn, werk en wonen inzicht krijgen in de situatie waarin je verkeerd. Hij wijst de weg en neemt regeltaken over van de mantelzorger, als dat wordt gewenst. Daarmee wordt de mantelzorger ontlast en de zorgvrager geholpen.

Consumentenbond

In dit artikel van de Consumentenbond lees je over eigen bijdrages en eigen risico’s bij zorgverzekeringen, de WMO (ondersteuning Gemeente) en WLZ (ondersteuning overheid bij langdurige en intensieve zorg).

 

Auteur: Albert Jan Fokkens

 

wensdenken

Wensdenken

Er zijn grenzen

Denken dat mantelzorgers nog meer zorgtaken op zich kunnen nemen is politiek wensdenken. Dat doel kent zijn grenzen. Want meer zelfredzaamheid en inzet van mantelzorgers mag de overheid niet verwachten. Dat schrijft Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Ik verwijs u naar een artikel hierover op de website van Zorgvisie

Wijs worden van vragen

Middels vraag en antwoord geeft deze website informatie en inzicht over hetgeen mantelzorgers bezig houdt. Hier kies je een vraag en lees je het antwoord.

Wat vindt een mantelzorger lastig? Is het antwoord herkenbaar voor u? Wat kan een mantelzorgmakelaar voor u betekenen? Wat leveren zijn diensten op?

 

Auteur: Albert Jan Fokkens

 

MantelzorgNL en actueel nieuws voor U

MantelzorgNL

Er is veel actuele informatie op internet te vinden over hetgeen van belang is voor u als mantelzorger en de zorgvrager. Een mooie start is de website van MantelzorgNL.

Het is een landelijke belangenvereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste. Zij zetten zich in met hart en hoofd voor alle mantelzorgers in Nederland. Ik verwijs hier graag naar nieuwsartikelen op de website van MantelzorgNL.

Mogelijk wilt u meer overzicht over uw eigen situatie. En ontbreekt het u aan tijd en energie en wilt u ondersteuning. Neem in dat geval  contact met me op.

 

Auteur: Albert Jan Fokkens