Geld

Geld is belangrijk

Geld is belangrijk

Als je genoeg hebt, kun je doen en laten wat je wilt. Het geeft vrijheid, ruimte en onafhankelijkheid. Heb je teveel dan kun je een doel ondersteunen waarbij je de wereld een stukje beter maakt. En heb je te weinig dan heb je beperkingen. Zo is het toch, laten we er geen doekjes om winden.

Waar het om draait

Waar het om draait is natuurlijk een gelukkig leven in goede gezondheid. Genieten en in liefdevolle verbinding leven met je naasten in een veilige omgeving. Dat heet welzijn. En als je dat ervaart, is geld niet belangrijk.

Als het niet meezit

Er zijn andere momenten in je leven. Als het niet gaat zoals je wilt, bij ziekte en tegenslag. Dan is geld heel handig. Geld niet als doel maar beschikbaar als middel. Een middel om het jezelf gemakkelijker te maken en om langer onafhankelijk te blijven.

De overheid en/of zorgverzekeraar geeft (deels) ondersteuning en betaalt mee voor zorg aan de kwetsbare mens.  En om actief te blijven in de samenleving. Zij dragen bij aan welzijn.  Maar er wordt ook een  beroep gedaan op het inkomen, het pensioen en/of het vermogen van de zorgvrager. Bij meer draagkracht is de bijdrage hoger.

Met verstand omgaan met wat je hebt, is mijn tip. Welke kosten, eigen risico’s en eigen bijdragen mag je verwachten als het tegen zit? Welke mogelijkheden zijn er? Als je daarover meer weet, kun je beter keuzes maken.

Mantelzorgmakelaar Drenthe

Met een mantelzorgmakelaar kun je op gebied van financiën, zorg, welzijn, werk en wonen inzicht krijgen in de situatie waarin je verkeerd. Hij wijst de weg en neemt regeltaken over van de mantelzorger, als dat wordt gewenst. Daarmee wordt de mantelzorger ontlast en de zorgvrager geholpen.

Consumentenbond

In dit artikel van de Consumentenbond lees je over eigen bijdrages en eigen risico’s bij zorgverzekeringen, de WMO (ondersteuning Gemeente) en WLZ (ondersteuning overheid bij langdurige en intensieve zorg).

 

Auteur: Albert Jan Fokkens