Werkwijze

Werkwijze *

  1. Het eerste contact is telefonisch of via een ontmoeting. Op deze website maakt u zo contact.
  2. Uw situatie maakt u kenbaar.
  3. Vervolgens kunnen we een intakegesprek inplannen.
  4. Tijdens dat gesprek worden zorgvragen, knelpunten, wensen en prioriteiten inzichtelijk gemaakt.
  5. Mogelijke oplossingen en regeltaken krijgt u als plan van aanpak aangeboden.
  6. U bepaalt zelf welke oplossingen passend zijn en of u regeltaken wilt overdragen. Wat doet u en wat doe ik!
  7. Bij overeenstemming ga ik verder voor u aan de slag
  8. De regeltaken worden opgepakt. Overleggen, bellen, mailen en schrijven met instanties, formulieren invullen etc…
  9. Resultaten koppel ik naar u terug. Telefonisch of via mail wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen.
  10. U houdt de regie. Tussentijds kunnen de taken worden bijgesteld

* De werkwijze kan uiteraard afwijken als dat in uw situatie past.